Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Kategori: İhlas Suresi tefsiri

İhlas Suresi

İhlâs Sûresi Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzeri

İhlas Suresi Tefsiri

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” ﴾1﴿ Tefsir İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranla

İhlas Suresi Fazileti

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah, birdir. Allah, O eksiksiz sameddir. Doğurmadı, doğurulmadı. Ona hiçbir şey denk de olmadı.” anlamına gelen İhlas suresinin birçok fazileti vardır. Cenab-ı Hak ihlas suresini okuyan mümini, ihsan eylemek için; İhlas suresine birçok fazilet yüklemiştir. İhlas Suresinin; Kuran-ı Kerim-in ü

İhlas Suresi Önemi

İHLAS SURESİNİN ÖNEMİ İhlas suresi Mekke’de nazil olmuş olan ve 4 ayetten oluşan bir sure-i celiledir. İhlas, kelime olarak ‘bir insanın samimi olması, dine içtenlikle bağlanması, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak’ anlamlarını ihtiva etmektedir. İhlas suresinin önemi tartışılırken, İslâm’ın tevhid akîdesinin en derin ve anlamlı ifadesi