Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

İhlas Suresi Merak Edilenler

İhlas suresi nasıl okunur?

– Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekün nehü küfüven ehad.

İhlas suresinin anlamı nedir?

– Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir. ( Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı. O’na bir denk de olmadı.

İhlas suresi nerede indirilmiştir?

– İhlas suresi Mekke’de indirilmiştir.

İhlas suresi hangi olay üzerine indirilmiştir?

– Ebu Aliye Şabi ve İkrime şöyle buyurmuştur: “Aralarında Abr bin Feyt ve Zeyd bin Kaysın da bulunduğu Mekke müşriklerinden bir grup peygamber efendimizin (sav) yanına gelerek; ‘Ey Muhammed (sav) bize rabbinin sıfatlarından bahset. O altın, gümüş, demir veya bakırdan birşey mi? Zira bizim ilahlarımız bu gibi şeylerdendir’ derler. Bu sözlere Hz. Muhammed şöyle karşılık verir: ‘ Ben Allah elçisiyim. Muhakkak Allah hiçbirşeye benzemez.Ben O’nun hakkında öyledir veya böyledir diye kendimden birşey söyleyemem’ Hz Muhammed ve ashabı arasında geçen bu konuşma üzerine Allah; İhlas suresini indirir.

İhlas suresi kaç ayet, kaç kelime ve kaç harften oluşur?

– İhlas suresi, 4 ayet, 15 kelime ve 47 harften oluşur.

İhlas suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir?

– İhlas suresi Kuran-ı Kerim’in 112. suresidir.

İhlas suresine, ihlas suresi denmesini sebebi nedir?

– İhlas suresine, İhlas suresi denilmesi ile ilgili birçok sebepb sayılmıştır. Bunlardan biri; “Burada zikredilen sıfatlara ihlas ile iman eden bir kimsenin, cehennemden kurtulacağı rivayet olunduğundan, bu sureye de aynı isim verilmiştir.” Bunlardan ikincisi; “Cenab-ı Hakk’ın birliğini yüce vasıflarını en mükemmel, en samimi bir şekilde bildirdiği için kendisine böyle İhlas suresi adı verilmiştir.”

İhlas suresinin en mühim fazileti nedir?

– İhlas suresinin en mühim fazileti; Kuran-ı Kerim’in üçte birine tekabül etmesi yani denk gelmesidir.

İhlas suresini okuyan Kuran-ı Kerim’i hatmetmiş sayılır mı?

– Üç defa ihlas suresini okuyan, Kuran-ı Kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Ancak; hatim sevabı başka, hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak başkadır.

İhlas suresini okuyanın günahları affolur mu?

– İhlas suresini okumanın fazileti çoktur. Bir kere okumak Kuran-ı Kerim’in üçte birini okumak kadar; üç kere okumak ise, Kuran-ı Kerim’in tamamını okumak kadar sevaptır. Bu surenin okunması ile günahlar da affolur.

İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

– İhlas suresini okumak, Kuran-ı Kerim’in üçte birini okumaya denktir.

– On kere İhlas okuyana Cennette bir köşk verilir.

– Yatarken yüz kere İhlas suresini okuyan cennete girer.

– Sabah namazından sonra 12 defa İhlas suresini okuyan, Kuran-ı Kerim’i dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.

– Sabah, akşam üç kere İhlas suresini ve muavviziyeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.

– Evine girerken İhlas suresini okuyan yoksulluk görmez.

– İhlas suresini okuyan Müslümana cennet vacip olur.

– Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlas suresini okusa, Allahü Teala seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.

– Arefe günü bin kere İhlas suresini okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.

– Bin kere ihlas suresini okuyan kendini Allahü Teala’dan satın almış olur.

– Cuma namazından sonra, yedi kere İhlas suresini ve muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.

– Yatarken Fatiha suresini ve İhlas suresini okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.

– Üç şey kendisinde bulunan, cennete dilediği kapıdan girer. Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlas suresini okuyan, katilini affederek ölen.

– Cana, mala, ırza dokunmayın, içkiden de sakınarak, İhlas suresini yüz kere okuyan müslümannı elli yıllık günahı affolur.

– 50 defa İhlas suresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.

– Yatarken Fatiha suresini ve İhlas suresini okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.

– Cuma namazından sonra yedişer defa İhlas suresini, Felak suresini ve Nas suresini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.

İhlas suresine dair rivayetler nelerdir?

– İhlas suresi ile Fatiha suresini çok okuyandan Allah fakirliği giderir. Evin bereketi ve hayrı çoğalır.

– Maddi ve manevi bir sıkıntısı olan, bu sureyi okuyup dua ederse, Allah’ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulur.

– 100 defa okuyan, kamil bir imana ere. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan, her murada ulaşır.

– Bir kimse İhlas suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allahu Teala o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıymetin dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o kimseyi korur.

– Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca 11 defa İhlas suresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu ve ailesini muhafaza eder.

– Kabristanın önünden geçen bir kişi, 11 kere İhlas suresini okuyup orada yatan müslümanların ruhuna bağışlarsa, orada yatan ölülerin sayısı kadar sevap alır.

İhlas ne demektir?

– İhlas; samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak demektir.

Kul hüve allahü ehad.Ey Habibim de ki; Allah birdir. Ne demektir?

– Kul: Bu cümle nübüvvete değildir. Zira iman ve teklif nübüvvetle sübut bulur. Bu sebeple yüce Allah peygamberimize hitap ederek ” İnsanlara tevhidi ders ver” emreder. Teklifin irsal-i reul ile olduğuna delil de yüce Allah’ın göndermediğimiz kavme azap etmeyiz.

– Hüve: Bu kelime ‘havas’ tabakasına ‘tevhid’ ifade ile Allah’ın birliğini ispat eder. ‘Hü’ kelimesi ‘hava, toprak ve su’ aleminde cereyan eden ‘Tevhid-i Efalin’ tüm mertebelerini izhar ile ‘Emir ve İradenin, ilim ve hikmetin birer arşı olan bu alemlerdeki ‘Esma-i İlahiyenin’ tasarrufunu görerek Allah’ın birliğine inanmayı ve her nevi şirkten uzak durmayı ifade eder.

– Allah: ‘ Tevhid- i zati’ ifade eder. Tüm Esma-i İlahiyenin membaı ve mercii, alem-i zat olan müsemmay-ı ilahi olan ‘ism-i zat’ tır.

– Ehad: ‘ Tevhid-i Esma ve Sıfat’ı ifade eder. Bütün esma-i ilahiyenin ve tecelliyat-ı rabbaniyenin ehadiyetten kaynaklandığını ve ilam eder.

Allahüssamed. Allah samettir. Ne demektir?

– Samed, Allah’ın samediyetinin unvanıdır. Ebu Hureyre (ra) Samediyeti ‘ Her şeyden müstağni, her şey ona muhtaç’ şeklinde izah etmiştir.

Lem yelid ve lem yüled. Kendisi doğmamış ve doğrulmamıştır. Ne demektir?

– Allah bu ayet ile, bütün şirk nevilerini ret ve nefyeder. Yüce Allah’ın doğmaması demek ‘ezeli’ olması, doğurmaması da ‘ebedi’ olması anlamına gelmektedir.

Ve lem yekün lehü küfüven ehad. Hiçbirşey ona benzer, küfüv ve denk değildir. Ne demektir?

– Yüce Allah’ın zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri benzersizdir. Hiçbir fani varlık Allah’ın işlerinin benzerini yapamadığı gibi yaptıklarını nasıl yaptığını da anlayamaz. Yüce Allah Kuran-ı Kerimde ‘Allah’ın kadrini hakkı ile takdir edemediler. Kıyamet günü arz kabzasında, gökler de yemininde dürülmüş olan Allah’ı tesbih ederiz ki o, müşriklerin her nevi şirkinden münezzehtir.’

Yorumlar

“İhlas Suresi Merak Edilenler” için bir cevap

  1. hasan dedi ki:

    Çok güzel bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir